Van Dijk Caravans

Financiering

Online aanvragen

Finanplaza BV is een onafhankelijke financieringsintermediair en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs., de NVF. Wij geven onze adviezen op selectieve wijze en zijn officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, in het Register Wet Financiële Toezicht (WFT) onder nummer 12011923.

Finanplaza BV is een allround financiële dienstverlener. Wij informeren je over leningen, betalingsbeschermers, auto- motor- en caravanverzekeringen en andere pakketverzekeringen voor jouw huis of je leven.

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer je het ten onrechte hebt ontvangen, verzoeken wij je ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet toegestaan. Wij attenderen je erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Finanplaza is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledig overdracht van informatie noch voor vertraging in de ontvangst of schade aan je systeem. Finanplaza staat er niet voor in, dat de integriteit behouden is gebleven, dat het vrij is van virussen en niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door derden.

Scroll naar boven