Stalling bij van Dijk Caravans
Uw kostbare bezig veilig gestald..

Overeenkomst van Stalling en Huur

Heeft u een caravan, camper, vouwwagen, boot op trailer of een oldtimer in bezit, en zoekt u een stalling?

Stallingsvoorwaarden Stalling Van Dijk Caravans
Overeenkomst van Stalling en Huur

  1. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar. Verhuurder wil vanaf aankomend seizoen, t.w. 2022/2023 een vast kalender seizoen in laten gaan en wel vanaf 1 oktober t/m 31 augustus.
  2. De overeenkomst wordt telkens automatisch met een periode van 1 jaar verlengd met een opzeg termijn van 2 maanden, Wilt men de stalling opzeggen dan moet dat aangetekend gebeuren voor 1 augustus van elk jaar
  3. De huurprijs  bedraagt n.o.t.k.  Euro per jaar inclusief 21 % BTW voor een losse plek d.w.z. U kunt meerdere malen per seizoen (1 april t/m 31 okt )uw caravan o.i.d. ophalen. 
  4. Ten aanzien van de huurprijs is korting of compensatie, uit welke hoofde dan ook , uitgesloten.
  5. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de caravan/vouwwagen binnen de loods te verplaatsen.
  6. Huurder is verplicht gedurende de stalling gasflessen c.q. andere gevaarzettende inhoud van de caravan te verwijderen en van auto’s of campers de accukabels los te koppelen.
  7. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade aan de caravan/vouwwagen, veroorzaakt door storm, sneeuw, vorst, regen, water, brand, elektriciteit en gas, noch voor de schade die het gevolg is van stagnatie in de aanvoer van water elektriciteit of gas en het disfunctioneren van de verwarmingsinstallatie.
  8. Huurder dient de camper deugdelijk te verzekeren en wordt aansprakelijk gesteld bij het niet voldaan hebben aan de in punt 6 genoemde verplichtingen.
  9. Verhuurder is niet aansprakelijk voor calamiteiten waarvoor hij zichzelf niet kan verzekeren.
  10. Uw object wordt uitsluitend voor u klaargezet wanneer u dit minimaal 3 werkdagen van tevoren verzoekt. Door middel van het ophaalformulier op onze website kunt u een afspraak maken om uw gestalde object bij ons op te halen. 

  Uw object staat uitsluitend op de afgesproken ophaaldag voor u klaar. Haalt u uw object die dag niet op, dan zetten wij uw object weer weg en dient u een nieuwe afspraak te maken.

  1. Huurder kan de verhuurder bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot  17:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 12.00 uur.
   Telefoon  06-16472564 , ZON EN FEESTDAGEN GESLOTEN+ de lange weekenden van hemelvaart+pinksteren
  2. De stalling is gesloten van 1nov t/m 15 maart
  3. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
Neem de stalling van uw kostbare bezit serieus.