Campergarantiepakket

Indien u kiest voor ons “Campergarantiepakket” weet u zeker dat uw camper in tip-top conditie is.
Zorgeloos op pad dankzij onderstaande services en garanties.

Onder- en bovenstaande staande geldt uitsluitend wanneer u kiest voor ons uitgebreide afleveringspakket. Kiest u voor ons basisafleverpakket dan wordt de camper u voetstoots geleverd zonder enige vorm van aanvullende controle/garantie. Indien u zelf niet ter zake kundig bent adviseren wij u t.a.t. te kiezen voor ons uitgebreidere afleverpakket. Wij houden niet van kleine lettertjes, dus schrijven wij ze in het groot. Wij adviseren u voor aanschaf onderstaande voorwaarden door te lezen zodat u weet wat u van ons mag en kunt verwachten…

N

Nieuwe APK keuring

Uw camper zal worden voorzien van een nieuwe APK zodra de lopende APK-geldigheid korter is dan 3 maanden. Alle eventuele onkosten om de camper APK goedgekeurd te krijgen zijn voor onze rekening/risico. U loopt hiermee dus geen risico’s.
N

Algehele controlebeurt opbouw

De camper wordt afgeleverd met een algehele controle. Dit betekend dat alle onderdelen welke onderdeel zijn van de standaarduitrusting van de camper in basisuitvoering gecontroleerd worden op hun functioneren en zo nodig hersteld. 

Denk hierbij aan boilers, kachels, koelkasten, deuren, luiken, scharnieren, (niet sfeer-) verlichting, hefbedden, toiletten, gasslagen, (standaard) gasregelaars, motor, (standaard) dakluiken, watertanks, waterpompen, douches, laders, (standaard) accu’s, aandrijflijnen, banden, motor, aandrijflijn, ramen en dergelijke. 
Daarnaast worden alle expliciet vermelde opties en accessoires gecontroleerd op hun werking en zo nodig hersteld. 
Staat er bij de camper bijvoorbeeld als extra’s vermeld “luifel, fietsenrek en zonnepaneel”, dan word gegarandeerd dat deze werkend zijn op moment van aflevering. Onderdelen welke onderdeel zijn van de algehele controle vallen niet automatisch onder de garantiebepalingen. Merkt u op dat een onderdeel wat gecontroleerd dient te zijn onder deze algehele controle niet functioneert, dan dient u dit binnen 14 dagen na aflevering te melden. Indien dit niet gebeurt gaan wij er van uit dat het onderdeel functioneerde op moment van aflevering. 
Of het onderdeel onder de garantiebepaling valt leest u in het item ‘garantie’. Onderdelen welke géén deel uit maken van de standaarduitrusting én niet expliciet vermeld worden als optie/accessoire worden niet gecontroleerd op hun werking en vallen buiten de garantie tenzij anders overeengekomen. 
Welke onderdelen wél en niet onderdeel uit maken van de standaarduitrusting word bepaald aan de standaarduitrustingslijst van de brochure van het betreffende model destijds. Indien deze niet voorhanden is, van het meest verwante modeljaar of merk/type. Cosmetische euvels of euvels welke de hoofdfunctie van het onderdeel niet ondermijnen vallen nimmer onder garantie. Cosmetische euvels zijn euvels of imperfecties welke zich uiten in cosmetische aard, maar het hoofd-functioneren van het onderdeel niet negatief beïnvloeden. Met het hoofd-functioneren wordt verstaan de belangrijkste ‘hoofdtaak’ van het betreffende onderdeel. (Bijvoorbeeld een opbouw-airconditioning met LED-verlichting moet koelen, de verlichting wordt niet gecontroleerd daar dit niet de ‘hoofdtaak’ van de airconditioning betreft). 
N

Verzekeringseisen & -adviezen

Heeft uw verzekeringsmaatschappij aanvullende eisen (zoals beveiligings- of leeftijdseisen) dan dient u rekening te houden met eventuele onkosten. Dit geldt ook voor vervangingsadviezen van banden uitsluitend op basis van leeftijd (terwijl deze wel APK-waardig zijn). Niet elke verzekeraar hanteert (dezelfde) leeftijdseisen bij banden of hanteert helemaal geen aanvullende eisen. Tijdens de APK keuring kijkt men niet uitsluitend naar profieldiepte, maar ook naar veroudering van de band. Omdat veroudering van een band afhankelijk is van zeer veel verschillende factoren kan men niet bij een vaste leeftijd spreken van een “te oude band”. Ook dient u rekening te houden dat u in sommige landen aan extra eisen moet voldoen zoals bijvoorbeeld een gestreept bord voor aan uw fietsenrek of de aanwezigheid van brandblussers/alcoholtester. U dient dit zelf te verzorgen. 

N

Nieuwe onderhoudsbeurt

Camper krijgt voor aflevering een kleine onderhoudsbeurt tenzij anders overeengekomen. 

N

Aanpassen MWTM

Indien gewenst zetten wij de maximum wettelijke toegestane massa voor u om. Uiteraard uitsluitend indien technisch en wettelijk mogelijk. Omzetten van B- naar C- of C- naar B- rijbewijs mits MTTM (RDW F.1) en MWTM (RDW F.2) dit toelaten. Onder voorbehoud goedkeuring RDW. Indien dit uitsluitend mogelijk is d.m.v. keuring/verklaring kunnen extra kosten worden berekend of kan de aanpassing eventueel geweigerd worden of uitsluitend tegen meerprijs uitgevoerd worden.

N

Gasflessen

De camper wordt geleverd zonder gasflessen tenzij anders overeengekomen.Eventuele inhouden van LPG-installaties zijn bruto inhoud; de netto inhoud kan minder zijn dan de opgegeven bruto inhoud. 

N

Gewoon netjes afgeleverd...

Verder wordt uw camper voor aflevering schoongemaakt, gewassen en voorzien van een volle brandstoftank (max. 90l). Wij zullen de camper kosteloos voor u tenaamstellen en hierbij tevens het kwart-tarief wegenbelasting aanvragen indien uw camper hiervoor in aanmerking komt (mits mogelijk). Wij adviseren u bij de het eerste afschrift van de wegenbelasting te controleren of daadwerkelijk het kwart-tarief is gehanteerd. Daarnaast krijgt u bij aflevering een volledige uitleg en staat wij ook na aflevering voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Een aflevering is bij ons meer dan een sleutel-overdracht en “tot ziens”.

N

3 maanden BOVAG garantie

De camper wordt afgeleverd met 3 maanden BOVAG garantie, tenzij anders overeengekomen. Deze BOVAG-garantie geldt volgens de BOVAG-voorwaarden m.b.t. campers (en geldt dus zowel voor het chassis-technisch- als opbouw-technisch-gedeelte!). Voor bemiddelings- / consignatieverkoop is géén garantie van toepassing. Tevens voor campers ouder dan 20 jaar, met een verkoopprijs minder dan €12.500,- of een kilometerstand van meer dan 200.000km is géén garantie van toepassing.

Onder de garantie vallen onderdelen welke behoren tot de standaard-uitrusting van de basis-uitvoeringen* van een camper zoals: boilers, kachels, koelkasten, deuren, luiken, scharnieren, (niet sfeer-) verlichting, hefbedden, toiletten, gasslangen, (standaard) gasregelaars, gasleidingen, motor, (standaard) dakluiken, watertanks, waterpompen, douches, laders, (standaard) verduisteringen, aandrijflijnen, distributieriemen, dynamo’s en dergelijke (m.u.v. banden, ramen en instapbakken en normaal slijtage onderhevige delen). Uiteraard valt ook het waterdicht zijn van de camper onder garantie.

Expliciet uitgesloten van de garantiebepalingen zijn: niet-standaarduitrustingen, zoals: luifels, fietsenrekken, zonnepanelen, schotels, uitdraaisteunen, levelsystemen, alarminstallaties, ovens, radio’s, navigatiesystemen, achteruitrijcamera’s, televisies, airconditionings, vloerverwarmingen, hordeuren, ramen, instapbakken, indirecte-/sfeerverlichting, panoramadaken, rook/stofmelders, veiligheidssloten, omvormers, kluizen, reservewielen, additionele accu’s, luchtvering, versnellingsbaksloten, stuursloten, (kook)wekkers, klokken, elektrische opstaptreden, tenten, tent-wanden en dergelijke.

Tevens uitgesloten van garantiebepalingen zijn:
Zie onder, “aanvullende informatie en uitsluitingen”

Voor bovenstaande (uitgesloten) onderdelen kan mogelijk WEL gelden dat deze vallen onder de ‘algehele controle’, dus werkend dienen te zijn bij aflevering. Meer informatie daarover bij het item ‘algehele controlebeurt opbouw’.

Ook kan het zijn dat bepaalde items wel gecontroleerd worden onder het APK-item of de waterdichtheidscontrole. Corrosie, oxidatie en lakwerkingen vallen niet onder garantie zolang deze de bruikbaarheid en degelijkheid van de camper gedurende de garantieperiode niet beïnvloeden. Welke onderdelen wél en niet onderdeel uit maken van de standaarduitrusting word bepaald aan de standaarduitrustingslijst van de brochure van het betreffende model destijds. Indien deze niet voorhanden is, van het meest verwante modeljaar of merk/type. Cosmetische euvels of euvels welke de hoofdfunctie van het onderdeel niet ondermijnen vallen nimmer onder garantie. Cosmetische euvels zijn euvels of imperfecties welke zich uiten in cosmetische aard, maar het hoofd-functioneren van het onderdeel en/of de camper niet negatief beïnvloeden. Met het hoofd-functioneren wordt verstaan de belangrijkste ‘hoofdtaak’ van het betreffende onderdeel. (Bijvoorbeeld: “Een opbouw-airconditioning met geïntegreerde LED-verlichting moet koelen, de verlichting wordt niet gecontroleerd daar dit niet de ‘hoofdtaak’ van de airconditioning betreft” of “Een boordpaneel geeft naast accu- en watercapaciteit ook de binnen-/buitentemperatuur aan, omdat de hoofdtaak van een boordpaneel het aangeven van het voorzieningenniveau is wordt de binnen-/buitentemperatuur meten niet gecontroleerd op werking”).

Onevenredig gebruik zoals frequente/permanente bewoning of het in gebruik nemen van de camper met een ander oog als recreatievoertuig kunnen de garantietermijn doet de garantie vervallen of beperken. De camper wordt u geleverd als recreatievoertuig en dient ook al dergelijk gebruikt te worden.

Deze garantie is niet overdraagbaar van eigenaar, bij wijziging van eigenaar of nieuwe datum tenaamstelling komt alle garantie per direct te vervallen.

* Met basis-uitvoering doelt men op de destijds meest sobere uitvoeringsvariant van de betreffende camper. Bij actie-/jubileumsmodellen word gekeken naar de basis-variant buiten het actie-/jubileumsmodel. Of te wel de uitvoering waarmee de “vanaf-prijs” werd gecommuniceerd

N

Satellietschotel

Indien er een satellietschotel aanwezig is én deze expliciet als accessoire vermeld is, mét daarbij de vermelding dat deze “up-to-date” is… Dan wordt daarmee gegarandeerd dat (onder een abonnement van ‘Canal Digitaal’*) tenminste de zenders uit het basis-abonnement op satelleliet ASTRA-1 en ASTRA-3 binnen Nederland te ontvangen zijn (in de abonnementsperiode). Indien een aanwezige satellietschotel niet expliciet als accessoires vemeld is of niet de vermelding heeft dat deze ‘Up-to-date’ is, word deze niet gecontroleerd op werking en valt ook niet onder garantie. * Abonnement is niet ingebrepen. Ontvangst van anders zenders, via een andere provider en/of buiten Nederland wordt niet gegarandeerd. Stormschade aan satellietschotel is uitgesloten van garantie. Bij hevige wind/storm dient schotel ingeklapt te worden. 
N

Distributieriem vervangen

De distributieriem zal worden gecontroleerd en indien nodig vervangen. Is de laatste vervangingsdatum onbekend of langer dan 5 jaar geleden? Dan zal de distributieriem kosteloos worden vervangen. M.u.v. motoren met een distributieketting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Aanvullende informatie & uitsluitingen

Onze algemene- en BOVAG voorwaarden zijn altijd leidend boven de hier beschreven informatie. Eventuele reparatie(s) onder garantie mogen uitsluitend doorvan Dijk caravans worden uitgevoerd. Garantiewerkzaamheden dienen in principe uitgevoerd te worden door van Dijk caravans.

 
Facturen van derden
Facturen van derden vergoeden wij uitsluitend als u ons deze werkzaamheden vooraf meldt, wij hiervoor vooraf een prijsopgave ontvangen en hier akkoord voor geven. Dit geldt óók wanneer u in het buitenland bent en/of wanneer wij op de betreffende dag gesloten zijn! Tevens kunnen wij u vragen de vervangen en/of defecte delen aan ons te verstrekken. Voor reparaties binnen en buiten de EU/Europa geldt dat wij deze uitsluitend vergoeden conform bovenstaande voorwaarden met een maximum van de in Nederland gebruikelijk geldende tarieven (excl. evt. verzendingen van benodigde naar plaats van bestemming).

Term standaarduitrusting
Waar ‘standaarduitrusting’ omschreven staat wordt bedoelt “‘standaard-uitrusting’ volgens brochure welke vast verbonden waren/zijn met het voertuig kunnen/mogen mogelijk ontbreken”. (Niet vast verbonden extra zijn o.a. boeken / kabels / gadgets / glazen / kleding / certificaten / fietsen / scooters.e.d.). Bij actiemodellen gaan we uit van de standaarduitrusting van het reguliere niet-actiemodel.

Navigatiesystemen
Navigatiesystemen en andere systemen worden niet ge-update, het kan zijn dan er verouderde software aanwezig is (ook wanneer deze systemen nog in de ‘gratis’-update periode vallen).

Hordeuren
Draadbreuken bij hordeuren vallen alleen onder garantie bij slijtagebreuken. Spontane breuken (welke duiden op doorlopen of dichtvallen van deuren door de hor) vallen niet onder garantie.

Doelbewuste aanpassingen welke werking beperken
Systemen en werkingen waarbij door vorige eigenaren doelbewust / met rede wijzigingen zijn uitgevoerd en leiden tot andere en/of beperktere werkingen van het element / de elementen worden niet in originele staat / werking teruggebracht en vallen niet onder garantie. Bijvoorbeeld: Een tafelblad wordt aangepast voor een betere doorgang, maar daardoor vervalt de mogelijkheid de zitgroep om te bouwen tot bed. Een radio wordt aan constante voeding gemonteerd zodat ook tijdens stilstand muziek geluisterd kan worden, maar schakelt daardoor bij contact-uit niet automatisch uit. Een kastdeur word gemodificeerd en onbruikbaar gemaakt om aanraking met een andere kastdeur (indien gelijktijdig geopend) te voorkomen. 

Originele onderdelen
Verkoper is niet gehouden uitsluitend originele onderdelen te gebruiken.

Gepolijste en verchroomde delen
Gepolijste delen en chroomdelen vallen nimmer onder garantie.

Koelkastinhoud
Opgegeven inhoud van koelkasten is inclusief inhoud vriezer, indien aanwezig. Hieruit kunnen geen rechten worden ontleend en zijn onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Zonnepanelen
Maximale capaciteit van zonnepanelen kunnen niet worden gegarandeerd. Bij dynamische zonnepanelen word uitsluitend de werking van het zonnepaneel getest. Niet het dynamische (draaiende) systeem. Laadproces wordt alleen gegarandeerd op boordaccu, tenzij anders overeengekomen. Indien u zelfstandig werkzaamheden uitvoert aan de zonnepanelen dienen deze volledig lichtdicht afgedekt te zijn. Schade als gevolg van kortsluiting door het niet lichtdicht afdekken tijdens werkzaamheden aan het elektrische circuit valt niet onder garantie.
Indien er wordt afgeweken van deze voorwaarden dient u expliciet op de overeenkomst tot uiting te komen.

Waterkranen/-pompen & accu’s
Wegens kans op vorstschade, diepontladen en/of verkeerd gebruik zijn waterkranen/-pompen en accu’s (alsmede Lithium/Ion-accu’s uitgesloten) van garantie. 

Ramen
Vochtintreding, weer-/condens- en luchtwerking in ramen en ruiten is tevens uitgesloten van garantie zolang deze niet APK-afkeur zijn. 

Elektrische opstraptrede(s/n)
Als gevolg van het opstappen op elektrisch opstaptreden wanneer deze niet in maximaal uitgeklapte stand staan vallen tandwielen van opstaptrede-mechanismen niet onder garantie! 

Connectiviteitssystemen
Tevens zijn connectiviteitssystemen zoals bleutooth-, wifi-, IR-, of andere draadloze verbindingen als mede verbindingen met externe devises zoals tablet en telefoons en afstandsbedieningen uitgesloten van garantie voor zover deze niet behoren tot óók indien deze vallen onder de standaarduitrusting van de camper in basis-uitvoeringsniveau. 

Indicatoren toiletcassette- / fecaliëntank
Tevens vallen toiletcassette- en fecaliëntank-indicatoren niet onder garantie en zijn deze uitgesloten van de ‘algehele controle’. 

Fietsenrekken
Vervorming/defecten als gevolg van overladingen of het blootstellen van te veel krachten van fietsenrekken op achterwand valt niet onder garantie. U dient rekening te houden met het maximale gewicht van het fietsenrek (daarbij in acht nemende dat krachten tijdens het rijden door hefboomwerking vergroot kunnen worden) en de maximale trekkracht van de achterwand. 

Schoonmaak- & reinigingsmiddelen
U dient uitsluitend door fabrikant voorgeschreven schoonmaak- en reinigingsmiddelen te gebruiken. Schade als gevolg van verkeerde en/of te agressieve middelen valt niet onder garantie.

Retour garantiedelen
Delen welke onder garantie worden vervangen worden ingenomen.

Vergoeding garantie
Er vind geen vergoeding plaats voor het afreizen (qua tijd, brandstof en/of kilometers) voor garantiezaken. Ook wanneer bepaalde zaken wellicht eerder niet naar volledigheid verholpen zijn. 

Bekleding
Slijtage, beschadigingen en breuken in stofferingen en/of kussens/matrassen vallen niet onder garantie. 

Verhuur
Verhuur is tijdens de garantieperiode niet toegestaan voor wat betreft het aanspraak maken op garantie. Bij verhuur komt de garantieperiode per direct te vervallen. Ook is ander gebruik dan recreatief niet toegestaan en zal bij dit niet-recreatief gebruikt de garantieperiode per direct beëindigd worden. 

Fabrieksgarantie vreemde merken
Fabrieksgarantie (buiten garantie vanuit van Dijk caravans) van merken waarvan van Dijk caravans geen dealerschap heeft dient klant zelf te reclameren bij een dealer van het betreffende merk. 

De informatie op onze website is zorgvuldig opgesteld. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat een tekst niet volledig is of een fout bevat. Derhalve is alle informatie onder voorbehoud van druk-, type- en spelfouten.

 

Succes gegarandeerd